Publikacje

Najnowsze


budowa domu, dom, wykończenie

Nadzór inwestorski - co to takiego?
Dla każdego inwestora rozpoczęcie budowy oznacza poniesienie znacznych nakładów na realizację nowego, niezwykle skomplikowanego przedsięwzięcia.

Doglądanie całego procesu wymaga nie tylko dużej ilości wolnego czasu, ale i fachowej wiedzy. Co za tym idzie - inwestor nie zawsze ma możliwość osobistego dopilnowania swoich interesów na placu budowy. Jak zatem znaleźć wyjście z tej sytuacji? To proste - wystarczy zatrudnić eksperta, który w naszym imieniu zajmie się dopilnowaniem prawidłowego przebiegu budowy. Warto też zapoznać się z informacjami z tego tematu na stronie https://budownictwo.dekra.pl/nadzor-inwestorski.html.

Obowiązek nadzoru obiektów i procesów budowlanych, w przypadku dużego stopnia skomplikowania robót, może zostać nałożony na inwestora przez właściwy organ, jednak najczęściej inwestorzy decydują się na takie posunięcie z własnej woli. Nadzór inwestorski każdorazowo oznacza wzrost kosztów inwestycji, jaka jest więc zasadność jego wprowadzania? Odpowiedź jest bardzo prosta - ewentualne błędy i pomyłki ekipy budowlanej, popełnione nieświadomie lub wprost przeciwnie, będą w przyszłości znacznie kosztowniejsze.

KTO MOŻE PRZEPROWADZIĆ NADZÓR INWESTORSKI?
Do wykonania nadzoru ustanowiony zostaje inspektor nadzoru inwestorskiego. Funkcja ta może być pełniona jedynie przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Ustawa Prawo Budowlane przewiduje, że inspektorem, ze względu na konflikt interesów, nie może być kierownik budowy. Należy też pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego to nie inspektor nadzoru budowlanego - są to całkowicie odrębne funkcje.

KIEDY NALEŻY ZLECIĆ NADZÓR INWESTORSKI?
Nadzór będzie konieczny zawsze wtedy, gdy taki obowiązek narzuca organ wydający pozwolenie na budowę. W pozostałych przypadkach jest on dobrowolny. Inwestorzy często decydują się na nadzór autorski projektanta. Jednak nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż projektant będzie reprezentował przede wszystkim swoje interesy. Nadzór inwestorski zawsze jest całkowicie obiektywny. Jakie korzyści może przynieść? Przede wszystkim pozwoli na uniknięcie wszelkich błędów projektowych i wykonawczych, co dzięki czemu inwestor uniknie późniejszych kosztów związanych z koniecznością usunięcia wad obiektu budowlanego.

Galeria zdjęć:


budowa domu
dom
wykończenie